Jdi na obsah Jdi na menu
 

Továrna na smrt

22. 3. 2011

   Pokud by vám soubory nešly stáhnout či by text byl nečitelný, pište na můj mail petas4@Safe-mail.net nebo do návštěvní knihy.

 

5.jpg

Ženy a děti v Osvětimi-Birkenau.

 

TOVÁRNA NA SMRT - 1. ČÁST

 

TOVÁRNA NA SMRT - 2. ČÁST

 

TOVÁRNA NA SMRT - 3. ČÁST

 

TOVÁRNA NA SMRT - 4. ČÁST

 

TOVÁRNA NA SMRT - 5. ČÁST

 

TOVÁRNA NA SMRT - 6. ČÁST

 

PLÁNEK KREMATORIA (1) - ZDE

PLÁNEK KREMATORIA (2) - ZDE

 

FOTOGRAFIE S KOMPLETNÍMI TEXTY - ZDE

 

FOTOGRAFIE OSVĚTIMI-BIRKENAU Z ROKU 1947 - ZDE

Text k fotografii: Celkový pohled na "Himmlerstadt", město budované nacisty pro 500 000 otroků za ostnatý drátem. Koleje a hlavní silnice vedou ke krematoriím. Nalevo úsek ženských táborů BI, napravo mužské tábory BII a úsek BIII. Fotografie byla pořízena roku 1947 z věže hlavní strážnice a ukazuje obrovskou rozlohu Osvětimi II-Birkenau. (Snímek MUDr. Češpivy.)

 

69.jpg

ORIENTAČNÍ PLÁN KONCENTRAČNÍHO TÁBORA BIRKENAU (ZVĚTŠENÍ ZDE)

 

71.jpg

ÚŘEDNÍ PLÁN KONCENTRAČNÍHO TÁBORA BIRKENAU (ZVĚTŠENÍ ZDE)

Text k fotografii: Úřední plán koncentračního tábora Birkenau. Tento plán byl nalezen po osvobození tábora Sovětskou armádou dne 18. ledna 1945. Potvrzuje správnost našeho orientačního plánu, který byl nakreslen převážně zpaměti doma, mnohem dříve, než jsem dostali fotografii plánu úředního.

 

Koncentrační tábor Birkenau

   Vlastní tábor pro vězně byl obdélník asi 2 km dlouhý a 1 km široký, rozdělený silnicemi, vedoucími od východu k západu, na tři úseky: BI, BII, BIII.

   Na západ od tohoto obdélníku byl tábor BIIg, desinfekční stanicekrematoria číslo I, II, III, IV a čistící stanice.

   Na východ od tohoto obdélníku byly budovy pro esespříslušníky, (velitelství tábora, eseskasárna pro 3 000 esesmanů, eseslazaret vodárna).

   Všechny tři úseky (BI, BII, BIII), tábor BIIg, desinfekční stanice, krematoria a čistící stanice byly obehnány plotem z ostnatého drátu, nabitého elektrickým proudem, a obklopeny malým řetězem esesstráží: stráže byly na dřevěných budkách, vzdálených od sebe asi 50 metrů.

   Ve dne tvořily jiné esesstráže velký řetěz stráží, který uzavíral prostranství okolo tábora, na němž pracovaly vnější pracovní oddíly.

   Některé pracovní oddíly pracovaly i za velkým řetězem stráží. Tam je doprovázely a hlídaly další silné skupiny esesstráží se psy.

   Hlavní vchod do tábora byl na východní straně, mezi úseky BI, BII.

   Mezi těmito úseky bylo také nádraží se čtyřmi kolejemi, vybudované v roce 1944. Z nádraží vedla vlečka na východ, do Osvětimi.

 

Úsek BI

   Byl nejstarší, z roku 1941. Měl 2 tábory (BIa, BIb); většina jejich bloků byla zděná.

   Tábor BIa byl od léta 1942 obsazen ženami, a téměř celé jeho polovice se užívalo jako ženské nemocnice.

   Jeho blok číslo 25 byl sběrný blok pro ženy určené k smrti v plynové komoře. V bloku označeném A bylo ambulatorium, v bloku označeném R byla pokusná rentgenová stanice.

   Tábor BIb, původně mužský, byl v létě 1943 proměněn na tábor ženský, protože tábor BIa byl ženami už přeplněn.

   Dokud byl tábor BIb táborem mužským, byl jeho blok číslo 1 blokem trestným (SK). V bloku číslo 3 bylo vězení, v kterém odsouzenec musel stát (Stehbunker). Blok číslo 7 byla nemocnice (revír), která byla později rozšířena o blok číslo 12 a pak ještě o blok číslo 8; v blocích číslo 12 a 8 byla také ambulance, u bloku číslo 8 byla malá místnost, v které se usmrcovalo zástřiky. Blok číslo 15 byl sběrný blok pro ty, kdož měli být sterilisováni, jindy to byl sběrný blok dětí. Blok číslo 20 byl blok karantenní a bydlel v něm také osudný český transport, který přijel do Birkenau v únoru 1943. Blok číslo 21 byl shromaždištěm mrtvol. Za blokem číslo 27 byla márnice.

 

Úsek BII

   Byl dostavěn roku 1942. Měl 7 táborů (BIIa, BIIb, BIIc, BIId, BIIe, BIIf, BIIg) s dřevěnými bloky. V některém jeho táboře bývalo až 20 000 vězňů, v táboře BIIc bylo v létě 1944 26 000 maďarských žen.

   Tábor BIIa byl tábor karantenní; do něho přicházeli nováčci z desinfekční stanice a odtud odcházeli zpravidla do kmenového tábora BIId. Sem odstěhovali 7. března 1944 české židy z jejich rodinného tábora BIId, než je odvezli do plynových komor.

   Tábor BIIb byl rodinný tábor českých židů. Byl otevřen v září 1943, kdy v něm umístili 5 000 českých židů, které v březnu 1944 poslali do plynových komor. V prosinci 1943 do něho nastěhovali dalších 5 000 českých židů a v květnu 1944 ještě 10 000; obě tyto skupiny poslali zčásti jinam, zčásti (6 000) vyhubili začátkem července 1944. Potom byl tento tábor proměněn na tábor ženský a bydlely v něm maďarské ženy.

   V jeho bloku číslo 2 byla pošta, bloky číslo 30 a 32 byly nemocnice (revír).

   Tábor BIIc byl v létě 1944 obsazen 26 000 maďarskými ženami.

   Tábor BIId byl mužský kmenový tábor (Stammlager). Sem přicházeli nováčci po několika týdnech pobytu v karantenním táboře BIIa. V tomto táboře žili také autoři této knížky; na jeho jižním konci, blízko nádraží, měli dílnu.

   Jeho blok číslo 11 byl blok trestný (SK).

   Tábor BIIe byl cikánský rodinný tábor. Byl otevřen v únoru 1943 a nastěhovali do něho tehdy první transport cikánských rodin. Když je v srpnu 1944 dohubili, bydleli v tomto táboře muži, zejména ti, kteří přijeli na podzim 1944 z Terezína; odtud odcházeli do jiných táborů v Německu. Nakonec se z tohoto tábora stal tábor ženský.

   V blocích číslo 1 táborů BIa, BIb, BIc, BId, BIe byla skladiště potravin.

   Tábor BIIf byl mužský nemocniční tábor. V něm někdy také soustřeďovali vězně vybrané pro plynování.

   Tábor BIIg byl od léta 1944 skladištěm svršků (Effektenlager) s pracovními a obytnými bloky Vyklizovacího oddílu Kanada.

 

Úsek BIII

   Začal se stavět roku 1944. Ve stavebních plánech byl označen KGL (Kriegsgefangenenlager = tábor pro válečné zajatce). Stavba jeho bloků dokončena nebyla, v říjnu 1944 je začali odvážet do Gross Rosenu u Vratislavi. V létě 1944 byl úsek BIII zčásti obsazen maďarskými ženami.

 

   Před vchodem do každého tábora byla strážnice (Blockführerstube)

   Bloky označené D jsou desinfekce, K = kuchyně, U = umývárny, Z = záchody.

   Vyklizovací oddíl Kanada bydlel od ledna 1943 v táboře BIb v bloku číslo 16, od léta 1943 v kmenovém táboře BIId v blocích číslo 8, 24 a 32. Od léta 1944 bydlela část tohoto oddílu v táboře BIIe, část v táboře BIIg, kde bylo také skladiště svršků (Effektenlager).

   Zvláštní oddíl (Sonderkommando) bydlel v táboře BIb v blocích číslo 22 a 23, později v bloku číslo 2. V kmenovém táboře BIId byl jeho blokem blok číslo 13 a později číslo 9 a 11. Nakonec bydlelo sonderkomando v podkroví krematorií.

 

Náhledy fotografií ze složky Továrna na smrt